Знаме на Руанда: снимка, история, значението на цветовете на националния флаг на Руанда

Знаме на Руанда

Знаме на Руанда

Националният флаг на Република Руанда е проектиран от художника Алфонс Киримобенесио и официално одобрен от властите през октомври 2001 г..

Описание и пропорции на знамето на Руанда

Съвременният национален флаг на Руанда има класическа правоъгълна форма, а дължината и ширината му са свързани помежду си в пропорция 3: 2. Знамето може да се използва за всякакви цели на сушата. Той има право да издига и държавни органи, и длъжностни лица, и граждани на страната. Този флаг се използва и от въоръжените сили на Руанда..
Платът на знамето на Руанда е разделен хоризонтално на три неравни части. Горната ивица заема половината от знамето на Руанда и има ярко син цвят. Долната половина е съставена от две хоризонтални ивици с еднаква ширина: долната е тъмнозелена, а средната на знамето - жълта. На синьото поле в горната част на свободния ръб е изображението на слънцето.
Синята лента на знамето на Руанда символизира мирната надежда на руандите за щастлив живот. Зеленото му поле е мечта за просперитета на страната, а жълтото е икономическо развитие, основано, inter alia, на развитието на богати природни ресурси. Слънцето на знамето на Руанда е символ на светлината и топлината, водеща звезда в едно по-добро бъдеще.
Цветовете на знамето присъстват и върху герба на Руанда. Проектът му е предложен през 2001 г. Емблемата е синьо-синьо колело със зъби, символизиращо безплатен труд в полза на държавата. Около има клони от кафеено дърво и сорго - основните селскостопански експортни стоки на Руанда.
Текстът на мотото, вписан на жълта панделка в долната част на герба на Руанда, демонстрира намеренията на жителите на страната - единство, труд и родолюбие. Емблемата и знамето бяха приети в нова форма, за да се избегнат напомняния за бруталния геноцид на руандския народ, който отне живота на почти милион души.

История на знамето на Руанда

На бившия флаг на страната присъстваха различни цветове и местоположение на ивиците. От 1959 до 1961 г. знамето е разделено вертикално на три еквивалентни части. Светло червено поле мина по оста, след това жълто, а свободният ръб беше светло зелен. Тогава редът на ивиците на знамето на Руанда претърпя промени и цветът на полето на полюса стана зелен, а свободният ръб беше боядисан в червено.
През 1962 г. появата на знамето става същата и в центъра на жълтото поле се появява буквата R, което дава възможност да се разграничи знамето на Руанда от подобен символ на Гвинея.

Снимки на знамето на Руанда

  • Знаме на Руанда

logo