Герб на Уганда: снимка, значение, описание

Герб на Уганда

Герб на Уганда

Всеизвестен факт е, че през ХХ век на планетата е имало значително повече независими независими държави, главно благодарение на африканския континент. Получавайки суверенитет, те се стремят почти веднага да въведат основните официални символи, като флаг, герб, химн. Гербът на Уганда, напротив, се появи почти месец по-рано, отколкото законодателният съвет провъзгласи независимостта на страната. И дори претендираше за своя британец - сър Уолтър Кутс, изпълняващ длъжността губернатор на Уганда. Следователно, от една страна, основният символ на африканската държава се основава на европейските хералдически традиции. От друга страна, техниката на изпълнение на символи и детайли е близка до наивното изкуство на древните уганди.

Основни знаци и символи

Според европейските правила за изграждане на композицията върху емблемата на Уганда има:

  • щит, украсен със символни рисунки;
  • държачи на щит - представители на африканската фауна;
  • база - фрагмент от пейзажа на Уганда;
  • копия като символ на бойна готовност и готовност за защита на държавата.

В центъра е щитът, разделен на две неравни части. В горната част са изобразени бели и сини вълнообразни линии. Най-отдолу, боядисани в черно, са слънцето и барабанът, африкански национален музикален инструмент.

Линиите под формата на вълни символизират основното водно богатство и атракции на Уганда, а именно езерото с красиви имена Виктория и Алберт. Слънцето напомня за горещия климат в страната, барабанът е символ на асоциацията на угандите. По традиция барабанирането обявява важни събития, празници и церемонии.

Природни ресурси

Източният коронован кран и антилопска коча са изобразени като държачи на щит. Именно този вид кран е избран за националната птица на Уганда. Кочан антилопа е широко разпространена в цялата страна, символизира богати природни ресурси.

Темата за природните богатства на Уганда е продължена от символите, изобразени в основата на герба. Първо, се появява изображение на Нил, най-голямата африканска река, от която зависи благосъстоянието на много страни в региона. Второ, зелените площи, изобразени до Нил, са символи на плодородието на местните земи, а кафето и памукът представляват основните земеделски култури на Уганда. Лентата с мотото, което се превежда като «За Бога и моята страна».

Снимки

  • Герб на Уганда

logo