Герб на Нигерия: снимка, значение, описание

Герб на Нигерия

Герб на Нигерия

През последните години Федерална република Нигерия привлича все повече и повече внимание. По отношение на окупираната територия тя е едва четиринадесета сред африканските държави, но тя е на върха над класацията по население. Сред страните от Африка той заема водещо място в областта на производството на петрол, но емблемата на Нигерия, по-скоро, показва други, природни богатства..

Нигерийски герб

Образът на герба, от една страна, наследява световните хералдически традиции, от друга, образите и символите са предадени някак естествено, в стила на наивното изкуство. В същото време те са изпълнени с дълбок смисъл, който не се вижда от европейския на пръв поглед.

Всъщност емблемата на нигерийската държава може да бъде разделена на четири семантични групи:

  • щит в централно положение;
  • държачи на щит, предавани чрез изображения на бели коне;
  • база;
  • орел за коронясване състав.

Комбинацията от цветове на щита изглежда необичайна: полето му е черно, а изобразеният кръст е сребърен. Използва се рядка форма на хералдически кръст, той е вълнообразен и виличен.

Точно над щита е разположено сонда - символ, традиционен за много европейски емблеми, той е направен в изумрудени и сребърни цветове. На вятъра е златен орел, също добре познат на много кралски дворове на Стария свят..

Основата за герба е цъфтяща поляна. Изобразен е видът costusвидуbilis - все още няма превод на името на тези цветя на руски език. Принадлежи към многогодишните тревисти тропически растения, площта на разпространение е доста широка и обхваща нигерийските територии. Освен това сред местните жители той се счита не просто за представител на местната флора, а за национално цвете.

Символи на герба на Нигерия

Цъфтящата поляна, безспорно, символизира естественото богатство на страната. Фактът, че местните почви се характеризират с плодородие, ще покаже черното поле на щита. Сребърният кръст е символично показан образ на двата най-големи нигерийски водни потока, прочутата река Нигер и по-малко известната Бенуе.

Златен орел, традиционен образ за хералдиката на Европа и Азия. Появата му на главния символ на Федерална република Нигерия има същите цели - това е един вид демонстрация на силата на държавата. Конете представляват гордост, достойнство. Златната лента, която има червено отвътре, демонстрира мото, което предава основните цели на държавата и мечтите на жителите за единство и вяра, мир и прогрес.

Снимки

  • Герб на Нигерия

logo