Знаме на Сърбия: снимка, история, значението на цветовете на националния флаг на Сърбия

Знаме на Сърбия

Знаме на Сърбия

Сърбия е невероятна страна, която е богата на своята история, висок национален дух и събития, започнали в тази страна, вкара целия свят в тях. В страната се състояха много исторически и политически събития. Всички знаем за бившия състав на Югославия и по-нататъшните вражди, както и за споровете при приемането на нови символи. Следователно този флаг, който все още е официален, беше на 17 август 2006 г. Знамето на Сърбия, както по принцип, и всички знамена имат формата на правоъгълник. Този правоъгълник е разделен на три ивици. Цветовете на тези ивици съвпадат със знамето на Русия и няколко други страни. Горната лента е червена, след това идва синьо и бяло. Разбира се, много е трудно да се обсъди защо са избрани точно тези цветове. Можем обаче да предположим следните опции.
Отдавна се смята, че синьото е цветът на честността и целомъдрието. Следователно този цвят Сърбия се опитва да покаже, че хората й са честни. Червеният цвят представлява любовта и смелостта на страна, която се бори във всички войници, паднали на нейния жребий, в името на единството и любовта към своята държава. И накрая, бял цвят - този цвят отдавна е символ на мир и благородство. Отличителна черта на знамето на Сърбия е, че емблемата на страната заема почетно място на знамето, тя е разположена във всички ивици на знамето. Въпреки това, както в много страни, флагът на страната е разрешен без герб.
Емблемата, разположена на знамето, показва два бели орла, гледащи в различни посоки с отворени човки. Те са разположени на червен щит, а над главата им е корона. Произходът на този флаг, както заяви президентът на Сърбия, олицетворява единството на Русия и Сърбия, тъй като това е просто обърнат руски флаг.
Самата Сърбия е невероятна страна, която се намира на кръстопът на Европа. Сърбия е богата не само на своите революционни и политически постижения, но и на красотата на нейната природа. В тази страна можете да видите огромен брой крепости, богатствата на природата, манастири, които имат важна историческа стойност. Националните ястия определено ще ви удивят със своята простота и вкус. Хората в тази страна са много дружелюбни и любвеобилни. Можем да кажем, че Сърбия е рай за пътуващите, които се третират в тази страна като свои граждани.

Снимки на знамето на Сърбия

  • Знаме на Сърбия

logo