Герб на Русия: снимка, значение, описание

Герб на Русия

Герб на Русия

Всяка държава в света има държавни символи, които имат дълбоко значение. Гербът на Русия, като знамето на Русия, и химнът са сред основните символи на страната. През дългата история на тези земи той многократно се променя, допълва, става обект на разгорещен дебат и дебати на всички нива на политическия и обществения живот. Руският герб е един от най-трудните сред гербовете на други страни.

Герб на Русия - величие и красота

Съвременният руски символ е красив хералдичен щит, яркочервен на цвят, във формата на четириъгълник с по-ниски заоблени ръбове. В централната част на герба на страната е изображение на двуглав орел със златен цвят с крила широки и крила, разширени нагоре..

В същото време главата на птицата е увенчана с малки коронки, а трета, по-голяма, се поставя отгоре, короните са свързани с панделка. Самият орел държи символите на силата в лапите си: скиптър (вдясно) и сила (вляво). На гърдите е друг червен щит, върху който е изображение на конник, облечен в синьо наметало. Воинът има сребърен кон и копие със същия цвят, с който побеждава черен дракон.

Всеки детайл на руския герб има едно или друго символично значение. Короните са символ на суверенитета на Руската федерация, както в цялата страна, така и в отделните й части. Скиптърът и силата действат като символи на държавната власт.

Прилики и разлики между оръжията на Русия и Москва

Конникът, изобразен на герба на Русия, често е наричан Георги Победоносец, объркан с герба на Москва, който наистина изобразява този исторически характер. Има обаче сериозни разлики между двете изображения:

  • На руския герб ездачът няма ореол, символ на светостта.
  • Конят върху герба на Русия - на три крака, четвъртият тъпче дракона, докато конят върху герба на столицата - на два крака.
  • Драконът на руския герб е преобърнат на гърба му и потъпкан от ездача, на московския - стои на четири крака.

Тоест при внимателно разглеждане е възможно да се отбележи разликата не само в малки, но и в съществени детайли.

Дълъг път

Съвременният символ на руската държава има доста дълга история. Най-общо казано, тя съвпада с официалните емблеми на Руската империя, която окончателно се е образувала едва в края на 19 век - това е Големият герб (1882 г.) и Малкият герб (1883 г.).

На великоруския герб щитът беше със златен цвят, черен орел, императорски корони, свързани с лентата на Андреев. На гърдите на орела беше изобразен столичният герб с Георги. Малкият герб на империята също изобразявал орел с две черни глави, а на крилата му били поставени щитове на княжества.

Снимки

  • Герб на Русия

logo