История на Йерусалим. Основанието, развитието, възникването на Йерусалим

История на йерусалим

Герб на Йерусалим

Герб на Йерусалим

В шпорите на Юдейските планини на надморска височина от 650 до 840 м. Между Средиземно море и Мъртво море се намира един от най-старите градове в света - Йерусалим. Той е свещен град за трите основни Abrahamic религии - юдаизма, християнството и исляма..

Йерусалим води бурната си история от незапомнени времена и точната му дата на основаване не е надеждно известна. Археологическите изследвания показват, че първото селище е съществувало по склоновете на Храмовата планина още през 4-то хилядолетие пр.н.е. Около 2-ра половина на 3-то хилядолетие пр.н.е. по земите на съвременен Йерусалим ханаанските евусци основали град, споменат в Стария Завет и Петокнижието под имената Йевус и Шали. За съществуването на града през II хилядолетие пр.н.е. свидетелстват уникални древни артефакти и писма, открити при разкопки (египетски писания, архив на Амарна и др.).

Според библейските разкази около 1000 г. пр.н.е. градът е превзет от израелците, водени от цар Давид, който старателно разширява и възстановява Йерусалим, който вместо Хеврон става столица на царството на Израел. По инициатива на Давид най-голямото светилище на израелския народ - Ковчегът на завета - е пренесено в Йерусалим. Градът се превърна в главен религиозен център на всички дванадесет израелски племена, което скоро бе улеснено от първия храм на Йерусалим, който скоро беше построен от сина на Давид Соломон на Храмовата планина. След краха през 928 г. пр.н.е. Кралство на царството на Израел.

В началото на VІ в. Пр. Хр Юдея е завладяна от Вавилон, а Йерусалим е напълно разрушен. Йерусалимският храм всъщност беше разрушен. След втората половина на VІ в. Пр. Хр властта в еврейските земи попада под контрола на Персийската империя, цар Кир Велики, вероятно с цел да засили политическото си положение, издаде указ, разрешаващ връщането на евреите в техните земи и възстановяването на Йерусалимския храм. И въпреки че поради раздори между евреите и самаряните, строителството на храма е отложено за 15 години, през 516 г. пр.н.е. Вторият йерусалимски храм е построен. Йерусалим е възстановен едва в средата на V в. Пр. Н. Е.

Започвайки от IV в. Пр. Хр в Йерусалим македонците, египтяните и селевцидите доминираха последователно. Към средата на II век пр.н.е. евреите успяват да си възвърнат царството, но вече през 63 г. пр.н.е. след тримесечна обсада римляните щурмуват Йерусалим и градът става административен център на римския протекторат на Юдея. Огромен принос за развитието и усъвършенстването на Йерусалим през римската ера е направен по време на управлението на Ирод Велики.

През 70 г. сл. Хр Йерусалим отново беше разрушен. Духовното сърце на еврейската нация, Вторият Йерусалимски храм, беше напълно унищожено. Само през 135 г. сл. Хр на мястото на практически изтрития Йерусалим, с указ на император Адриан започва да се издига римският град Илия Капитолин, достъпът до който е строго забранен на евреите.

След разпадането на Римската империя Йерусалим попада под контрола на Византия и постепенно придобива християнски облик и вече през 7 век, след превземането на града от арабския халиф, ясно започват да се появяват мюсюлмански черти, които бяха стабилно засилени по време на дългото царуване на Османската империя в Йерусалим през 1517-1917 г..

След края на Първата световна война, по решение на Лигата на нациите, Палестина с административен център в Йерусалим попадна под британски контрол, което би трябвало да има положителен ефект върху дългогодишния необезпокояван арабско-израелски конфликт (в историята този период е известен като британският мандат в Палестина). Един от основните препъни камъни в този конфликт винаги е бил Йерусалим, който заема специално място в религията на двете страни, нито един от които не беше готов да се предаде. В края на 1948 г. градът е разделен на две части - източна и западна, контролирана, съответно, от араби и евреи. През 1980 г. обединеният Йерусалим беше официално обявен за столица на държавата Израел, но никога не беше признат от международната общност. Днес статутът на Свети Йерусалим все още е спорна територия между Израел и Палестина и е обект на най-разгорещен дебат..

Снимки на Йерусалим

 • Герб на Йерусалим

  Герб на Йерусалим

 • Образец на втория Йерусалимски храм

  Образец на втория Йерусалимски храм

 • Модел на Йерусалим до унищожаването на 70 г. пр.н.е.

  Модел на Йерусалим преди унищожаването на 70 г. пр.н.е..

 • Стената на сълзите

  Стената на сълзите

 • Храмовата планина и куполът на скалната джамия

  Храмовата планина и куполът на скалната джамия

 • Църква на Гробницата

  Църква на Гробницата

 • Кулата на Давид и стените на Стария град

  Кулата на Давид и стените на Стария град

 • Стара улица Йерусалим

  Стара улица Йерусалим

logo