Образование в Индия. Учене в Индия - образование в чужбина

Образование в Индия

Образование в Индия

Образователните институции в Индия ежегодно отварят вратите си за чуждестранни студенти от Европа, Русия, Канада, САЩ.

Получаването на образование в Индия има следните предимства:

  • Възможността за получаване на качествено образование, особено в такива специалности като “изработка на бижута” и “фармакология”;
  • Възможност за овладяване и усъвършенстване на английски език;
  • Възможност за овладяване на най-популярните специалитети (информационни технологии, дизайн, хотелиерство, туризъм);
  • Възможност за безплатно получаване на второ висше образование.

Висше образование в Индия

Качеството на образованието в Индия е малко по-ниско, отколкото в Китай или Япония. Но съществен недостатък на преподаването в тези страни е, че часовете се преподават на местни езици, докато езикът на преподаване в Индия е английски.

Техническите специалисти се обучават много внимателно в индийските университети - те са поканени да работят от големи американски компании с голямо удоволствие.

За да получите висше образование в Индия, можете да влезете в университет (в страната от около 220 университета) чрез програми за обмен и стажове или самостоятелно, без да положите приемни изпити. За допускане ще трябва да преминете обикновен тест, който ще определи нивото на знания на потенциален кандидат.

Почти половината от международните студенти учат в Индийския институт по мениджмънт, тъй като той се счита за най-престижния университет.

Защо студенти от Европа заминават да учат в Индия?

Всичко е просто - това се улеснява от ниските разходи за образование, настаняване и храна в страната. Освен това студентите имат право да разчитат на стипендии (за това е необходимо да попълните специален формуляр). В бъдеще въпросът за стипендиите ще бъде решен от Индийския съвет за културни отношения.

Виртуален университет работи в Индия, отворен в партньорство както с индийски, така и с университети от други страни (целта на сътрудничеството е да се прилагат виртуални учебни програми и да се обменят безплатни лекции).

Международните студенти могат да предприемат стаж в Индия, но при условие, че работата и кариерата им ще бъдат пряко свързани със съдържанието на предлаганите курсове..

Да получиш образование в Индия означава да придобиеш висококачествени знания и да получиш шанс да получиш добра и добре платена работа.

Снимки на образователни институции в Индия

  • Образование в Индия
  • Образование в Индия
  • Образование в Индия
  • Образование в Индия
  • Образование в Индия

logo