Образование в България. Учене в България - образователна система в чужбина

Образование в България

Получаването на образование в България не е толкова престижно, колкото в другите страни, а тук се заплаща обучението. Но можете да влезете в българския университет без да положите изпити, а получените дипломи се признават във всички европейски страни.

Образованието в България има следните предимства:

  • Възможността да учиш в магистратурата за 1 година и да получиш магистърска диплома след обучение на бакалавърска степен (в други европейски страни ще са необходими 2-3 години за обучение)
  • Висококачествено образование;
  • Приемливо обучение.

Висше образование в България

За приемане в образователна институция в България ще ви трябват познания по български език, които можете да научите в подготвителните часове в университета или предварително, във вашата страна (българският е езикът на славянската група, така че ако желаете, можете да го научите след 3-5 месеца). Освен това бъдещите кандидати трябва да имат сертификат за средно образование и да преминат обикновен входен тест.

Продължителността на учебната година в българските университети е 9 месеца (2 семестъра по 15 седмици): започва през октомври и завършва през юли с полагане на писмен изпит.

Висшето образование може да бъде получено в университет, специализиран институт или колеж. Университетите са универсални: могат да получат всяка степен (бакалавър, магистър, доктор на науките), в колежите изучават задълбочено определена посока (тук получават само бакалавърска степен), а в специализирани институти, освен че получават теоретични знания, студентите се занимават с научно-изследователска дейност.

Софийският университет, кръстен на Охридски, е много популярен: студентите учат хуманитарни и природни науки (журналистика, история, право, педагогика, биология, химия). Ако желаете, в този университет можете да вземете 9-месечен интензивен курс за изучаване на българския език. Има всичко за успешно и бързо овладяване на езика - езикова лаборатория, която помага за овладяване на фонетичния звук на езика, компютърен клас, видеотека и библиотека.

Можете да влезете в Американския университет в България - часовете се преподават на английски. За да влезете в този университет ще трябва да преминете TOEFL или SAT теста. Дипломата, получена след обучение, ще бъде призната не само в Европа, но и в САЩ (завършилите Американския университет са поканени да работят в Канада, САЩ, страни от ЕС).

Работете, докато учат

За да работят, докато учат (задочно), не е необходимо студентите да издават специално разрешение.

Ставайки завършил български университет, вие ще станете квалифициран специалист, желан в целия свят.

Снимки на образователни институции в България

logo

Leave a reply