Валута в България: обмяна, внос, пари. Каква е валутата в България?

Валута в България

Националната валута в България е лъвът. Тази страна е член на Европейския съюз от 2007 г., но преходът към еврото никога не е направен. Планираше се преминаване към еврото през 2012 г., но поради различни причини преходът се забави. Може би валутата ще бъде заменена през 2015 г. Валутата в България първоначално беше привързана към френския франк, по-късно към германската марка. И когато Германия премина към еврото, българският лев започна да се котира спрямо еврото с фиксиран курс от 1.95583 лева за евро.

История

Местните пари в България се появяват през 1880 г., година по-късно от появата на Българската народна банка. Както бе споменато по-горе, по това време българският лъв беше обвързан с френския франк, 1 лъв беше 0,29 г злато.
След Втората световна война валутата беше привързана към съветската рубла, имаше и опити за привързване на валутата към долара.
В периода 1952-1962г. българският лев е деноминиран 100 пъти, т.е. 100 български лева започнаха да се равняват на един. След това тази процедура се повтори още 2 пъти, след 1962 г. имаше намаление 10 пъти, а по време на рязката и силна инфлация през 1997 г. валутата намалява 1000 пъти. Точно по това време тя се равнява на германската марка и по-късно е обвързана с фиксиран курс от еврото.

Банкноти и монети

В момента има тиражи в тираж от 2, 5, 10, 50 и 100 лева. Преди това имаше и банкнота, равна на 1 лев, но тя беше заменена с монета. Освен това има монети в 1, 5, 10, 20 и 50 стотинки (100 стотинки = 1 лев).

Каква валута да вземем за България

Очевидно в България има пунктове за обмен, поне те са на международни летища. Следователно, всяка валута може да се вземе в страната, но въпреки това, трябва да се даде предпочитание на еврото. Официалният курс се колебае около 2 лева за евро. Най-добре е да обменяте валута в голям град, например в София, тъй като в провинциите и курортните градове валутният курс ще бъде по-малко изгоден.
Обмяната на друга валута също няма да създаде трудности, но валутният курс ще бъде много по-неблагоприятен, особено за рублата.

Правила за внос

Вносът на валута в България е неограничен, както в повечето страни. Струва си да се каже обаче, че при вноса на сума, надвишаваща 8 хиляди лева, е необходимо да се попълни декларация. Износът като цяло също е неограничен, но в този случай по-строги правила. При износ от 8 до 25 хиляди лева можете да направите и с декларация, като с по-голяма сума трябва да предоставите документ, потвърждаващ законността на доходите и липсата на дълг към данъка.

Снимки

logo